Katarzyna Woźniak – pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, trener Biofeedback EEG, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju,  terapeuta ręki, instruktor rekreacji ruchowej o specjalności: hipoterapeuta

Ukończyła studia z Pedagogiki, Zarządzania Oświatą, Terapii i Edukacji Dziecka z Autyzmem, Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Oligofrenopedagogiki, Tyflopedagogiki i Surdopedagogiki, Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Kursy i szkolenia

 • „Terapia Biofeedback EEG ( Neurofeedback EEG) oraz analiza QEEG w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności”.
 • Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami w rozwoju do 12 roku życia, w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PER-R
 • 3 stopniowa Stosowana Analiza zachowania
 • Jestem autystycznym nastolatkiem – czy można się ze mną dogadać.
 • Konferencja metodyczna „Autyzm w szkole”.
 • Szkolenie „ C-Eye w neurorehabilitacji i komunikacji.
 • Konferencja naukowa „Wieloprofilowa pomoc osobom ze spektrum autyzmu. W stronę refleksyjnej praktyki.
 • „W poszukiwaniu przyjaźni- moje ASPI-RACJE” Wyzwania i trudności w kształtowaniu relacji społecznych osób z zespołem Aspergera.
 • „Wszyscy pracujemy na sukces dziecka” Dziecko ze spectrum autyzmu na lekcjach,
 • „Uczeń nietypowy, czyli wyjątkowy- nauczyciel w pracy z młodym człowiekiem- wyzwania XXI wieku,
 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej,
 • Autyzm od diagnozy do samodzielności,
 • Trening umiejętności społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Toruń, ul. Filtrowa 23

sentiobiuro@gmail.com

53 53 52 686