Nikola Drzewiecka – pedagog specjalny, logopeda w trakcie specjalizacji

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Interesuję się terapią dzieci ze spektrum autyzmu, a także wczesną interwencją logopedyczną. Swoją wiedzę doskonalę biorąc udział w szkoleniach i konferencjach, m.in.:

 • Wprowadzenie AAC i innych metod komunikacji alternatywnej dziecku niemówiącemu;
 • Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Współpraca z rodzicami;
 • Ćwiczenia warunkowania słuchowego jako ważny element terapii logopedycznej małego dziecka;
 • Narzędzia diagnostyczne w logopedii – różne aspekty pracy logopedy;
 • Udar mózgu: zaburzenia mowy i połykania oraz inne zagadnienia neurologiczne, o których warto rozmawiać;
 • Diagnoza i terapia ankyloglosji;
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce;
 • Wykorzystanie elementów terapii SI w zajęciach logopedycznych;
 • Uczniowie ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
 • Problematyka zaburzeń ze spektrum autyzmu;
 • Tworzenie interaktywnych pomocy logopedycznych z wykorzystaniem rozwiązań technologii informacyjno –komunikacyjnych;
 • Efektywne metody wywoływania głosek;
 • Wspomaganie komunikacji osób ze spektrum autyzmu –terapia, wspomaganie, wsparcie;
 • Zespół Downa i rzadkie anomalie genetyczne.

 

Toruń, ul. Filtrowa 23

sentiobiuro@gmail.com

53 53 52 686