Nikola Drzewiecka – ukończone studia licencjackie na kierunku oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną,

Studia magisterskie na kierunku pedagogika ogólna o specjalności pedagogika szkolna z socjoterapią.

Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz integracji sensorycznej.

Brałam udział w kursach z Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,  Terapii behawioralnej dzieci z autyzmem, diagnozie autyzmu i zaburzeń pokrewnych oraz PEP-R , rozwijaniu mowy u dzieci z zaburzeniami autystycznymi.

 

 

Toruń, ul. Filtrowa 23

sentiobiuro@gmail.com

53 53 52 686