Terapie

Integracja sensoryczna

Tomatis

Biofeedback

Terapia ręki

Terapia wzroku

Forbrain®

Trening Umiejętności Społecznych

 

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

 

Terapia pedagogiczna

 

Sala Snoozelen (Sala Doświadczania Świata)

 

Terapia psychologiczna

 

Terapia zaburzeń mowy

Terapia tyflopedagogiczna

 

Terapia surdopedagogiczna

 

Terapia dysleksji

 

Terapia dyskalkulii

Toruń, ul. Filtrowa 23

sentiobiuro@gmail.com

53 53 52 686