Integracja sensoryczna

Chodzi o zachodzący w układzie nerwowym proces organizacji wrażeń zmysłowych (wzrokowych, słuchowych, dotykowych, pochodzących z ruchu i grawitacji, węchowych, smakowych), które docierają do człowieka. Pozwala on prawidłowo odbierać i interpretować bodźce zmysłowe, dzięki czemu umożliwia nam reagowanie adekwatne do sytuacji (odpowiedź ruchowa, jak też myślowa).Bazuje na dostarczaniu odpowiednich bodźców do mózgu i scalaniu ich, a więc oddziaływaniu na zmysł wzroku, węchu, słuchu, dotyku, smaku. Odpowiednio dobrane ćwiczenia sprawiają, że mózg uczy się na nowo prawidłowo integrować bodźce. Informacje docierające do ośrodkowego układu nerwowego są segregowane, rozpoznawane, interpretowane i łączone ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, odpowiadając tym samym na wymagania płynące ze środowiska. Od tego zależy prawidłowy rozwój dziecka. Terapia ma formę zabawy, podczas której terapeuta tak kieruje aktywnością dziecka, aby była ona dostosowana do jego potrzeb.

Toruń, ul. Filtrowa 23

sentiobiuro@gmail.com

53 53 52 686