Terapia dysleksji

Dysleksja w znaczeniu węższym oznacza trudności w nauce czytania. Dziecko myli podobnie wyglądające litery (p, b, d), przestawia głoski, pomija sylaby, czyta początek wyrazu, resztę zgaduje, tempo czytania bardzo wolne.

Toruń, ul. Filtrowa 23

sentiobiuro@gmail.com

53 53 52 686