Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

Głównym celem terapii jest usprawnienie funkcji komunikacyjnej. Przed rozpoczęciem terapii neurologopeda przeprowadza wywiad, obserwację oraz specjalistyczne testy, co daje podstawę do postawienia diagnozy i opracowania indywidualnego programu terapii. Zajęcia skierowane są do pacjentów z wadami wymowy, całościowymi zaburzeniami rozwoju, afazją, opóźnionym rozwojem mowy, nieprawidłową emisją głosu.

Toruń, ul. Filtrowa 23

sentiobiuro@gmail.com

53 53 52 686