Terapia ręki

Trening Uwagi Słuchowej polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanych utworów, m.in. Mozarta, które usprawniają pracę mózgu. Aktywnie oddziałuje na przedsionek, bębenek i ślimak poprzez przewodnictwo powietrzne i kostne. Najważniejszym elementem terapii jest efekt bramkowania – powoduje napięcie, a następnie rozluźnienie mięśni ucha wewnętrznego. Wywołany przez nagłe niskie częstotliwości zmienny ruch nie wymaga od ucha żadnego wysiłku w celu dostosowania się do częstotliwości wysokich, które tego wysiłku akomodacyjnego wymagają. To działanie można porównać do ćwiczeń gimnastycznych, które dzięki swojej powtarzalności i stopniowej mobilizacji ucha pozwala polepszyć przekaz informacji dźwiękowej do mózgu. Zaprogramowanie urządzenia (wybór utworów muzycznych, filtrowanie, lateralizacja, prędkość bramkowania itd.) oraz sesje słuchania ułożone są przez grono przeszkolonych profesjonalistów. Terapia dedykowana jest bardzo szerokiej grupie m.in.: dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, ADHD, MPD, z problemami szkolnymi, zaburzeniami koncentracji i pamięci. Ma też zastosowanie w przypadku opóźnienia rozwoju mowy oraz zaburzeń artykulacji, płynności mówienia, a także zaburzeń głosu. Terapia pobudza uwagęsłuchową, poprawia koncentrację, zdolności słuchania i komunikacji.

Toruń, ul. Filtrowa 23

sentiobiuro@gmail.com

53 53 52 686