Terapia surdopedagogiczna

Obejmuje ćwiczenia:

 • stymulujące ogólny rozwój dziecka z wadą słuchu;
 • nadawania znaczenia dźwiękom;
 • lokalizacji źródła dźwięku, rozpoznawania cech dźwięku;
 • rozpoznawania i odtwarzania rytmów;
 • rozwijające słuch fonemowy i fonematyczny;
 • koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej;
 • pamięci i koncentracji uwagi słuchowej
 • kształtujące mowę dziecka z zaburzeniami słuchu;
 • rozwijające zasób słownika biernego i czynnego;
 • doskonalące umiejętności gramatyczno – leksykalne;
 • doskonalące sprawność artykulacyjną;
 • kształtujące umiejętność wypowiadania się;
 • doskonalące umiejętności z zakresu języka polskiego (w zależności od wieku dziecka).

Toruń, ul. Filtrowa 23

sentiobiuro@gmail.com

53 53 52 686