Terapia tyflopedagogiczna

Skierowana jest do dzieci, u których stwierdzone są dysfunkcje w zakresie widzenia. Cele terapii tyflopedagogicznej:

 • stymulowanie do patrzenia i stymulowanie widzenia,
 • rozwijanie podstawowych zdolności wzrokowych,
 • w przypadku dzieci z poważnym deficytem wzroku oraz niewidomych – wypracowanie  mechanizmów kompensacyjnych,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • stymulacja polisensoryczna,
 • rozwijanie percepcji dotykowej,
 • wzmacnianie wiary dziecka we własne siły,
 • wspieranie funkcji poznawczych,
 • usprawnianie motoryki dużej i małej oraz funkcji językowych,
 • kształtowanie orientacji w zakresie ciała i przestrzeni,
 • instruktaż i wsparcie rodziców dziecka.

Toruń, ul. Filtrowa 23

sentiobiuro@gmail.com

53 53 52 686