Terapia wzroku

Terapia widzenia to aktywny trening całego procesu widzenia. Zaczynamy od podstawowych funkcji widzenia takich jak  orientacja czy ruchy oczu. Potem przechodzimy do coraz bardziej zaawansowanych – widzenie obuoczne i akomodacja. Kończymy na funkcjach poznawczych, percepcyjnych i kognitywnych widzenia.

Podczas treningu wzrokowego uczymy się świadomie używać swoich oczu. Ulepszamy możliwości wzrokowe. Usuwamy zaburzenia.

Toruń, ul. Filtrowa 23

sentiobiuro@gmail.com

53 53 52 686