Terapia zaburzeń mowy

To całość celowych, o etapowym charakterze czynności, zmierzających do usunięcia bądź złagodzenia tych zaburzeń u dzieci lub osób dorosłych, u których umiejętności komunikacji językowej są utrudnione, zakłócone itp. Metody terapeutyczne winny uwzględniać wiek, rodzaj i stopień zaburzenia, ale przede wszystkim nastawienie emocjonalne pacjenta.

Toruń, ul. Filtrowa 23

sentiobiuro@gmail.com

53 53 52 686