Wczesne wspomaganie rozwoju

Są to bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci realizowane na podstawie zaleceń opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wydawanej przez Poradnie Pedagogiczną- Psychologiczną. Pierwsze lata życia dziecka to czas bardzo intensywnego wzrostu, rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Dlatego też ten okres życia dziecka jest tak bardzo ważny. Czasem z różnorodnych powodów rozwój dziecka nie jest prawidłowy.  Zajęcia skierowane są do dzieci o nieprawidłowym rozwoju, w tym między innymi z opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym, niepełnosprawnością intelektualną, sensoryczną, ruchową, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, komunikowania się, zaburzeniami neurorozwojowymi. Wczesnym wspomaganiem mogą być objęte dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia edukacji w szkole. Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. W skład zespołu wchodzą: – psycholog, logopeda, terapeuta, terapeuta integracji sensorycznej.

Toruń, ul. Filtrowa 23

sentiobiuro@gmail.com

53 53 52 686